4,9/5 43 bài dánh giá

BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

lắp đặt, vận hành hoàn chỉnh và bảo hành 01 năm miễn phí cho 18 thang máy

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Asia đã nhận lắp đặt, vận hành và bảo hành 01 năm miễn phí 18 thang máy của Bệnh viện II Lâm Đồng chi tiết như sau:

+ KHỐI KHÁM - HÀNH CHÍNH

- Thang máy tải giường bệnh hiệu Fuji Asia: Số lượng: 03 thang, tải trọng 1350 Kg, 03 điểm dừng, tốc độ 60m/p

 

+ KHỐI NGHIỆP VỤ

-  Số lượng: 07 thang trong đó bao gồm: 

 • 03 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1600 Kg, 03 điểm dừng, tốc độ 60m/p
 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 03 điểm dừng, tốc độ 60m/p
 • 03 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 200 Kg, 03 điểm dừng, 15m/p

+ KHỐI NỘI TRÚ 1

- Số lượng: 02 thang bao gồm:

 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 04 điểm dừng, tốc độ 90m/p
 • 01 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 150 Kg, 04 điểm dừng, 15m/p

+ KHỐI NỘI TRÚ 2

- Số lượng: 02 thang bao gồm:

 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 04 điểm dừng, tốc độ 90m/p
 • 01 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 150 Kg, 03 điểm dừng, 15m/p

+ KHỐI NỘI TRÚ 3

- Số lượng: 02 thang bao gồm:

 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 04 điểm dừng, tốc độ 90m/p
 • 01 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 150 Kg, 03 điểm dừng, 15m/p

+ KHỐI NỘI TRÚ 3

- Số lượng: 02 thang bao gồm:

 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 04 điểm dừng, tốc độ 90m/p
 • 01 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 150 Kg, 03 điểm dừng, 15m/p

+ KHỐI NỘI TRÚ 3

- Số lượng: 02 thang bao gồm:

 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 04 điểm dừng, tốc độ 90m/p
 • 01 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 150 Kg, 03 điểm dừng, 15m/p

+ KHỐI NỘI TRÚ 4

- Số lượng: 02 thang bao gồm:

 • 01 thang máy tải giường bệnh, tải trọng 1350 Kg, 04 điểm dừng, tốc độ 90m/p
 • 01 thang máy tải rác y tế không người đi, tải trọng 150 Kg, 03 điểm dừng, 15m/p

 

 

 

 

 

Copyright © 2014-2021 http://fujiasiaelevator.com/ All rights reserved
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media
 
Lên trên